JORNADES CATALANES DE

SALUT INTERNACIONAL I MEDICINA TROPICAL

XII EDICIÓ | 26 d'abril de 2019

Jornades 2019

...

Dates a recordar

29 de gener
Obertura del període per a enviament de comunicacions

29 de març

Data límit d'enviament de resums de comunicacions

5 d' abril

Notificació d'acceptació de comunicacions

20 d'abril

Final del termini del període d'inscripció