JORNADES CATALANES DE

SALUT INTERNACIONAL I MEDICINA TROPICAL

XIII EDICIÓ | 17 d'abril de 2020

Jornades 2020

...

Dates a recordar

20 de desembre 2019
Obertura del període per a enviament de comunicacions

15 de març de 2020

Data límit d'enviament de resums de comunicacions

29 de març de 2020

Notificació d'acceptació de comunicacions

12 d'abril de 2020

Final del termini del període d'inscripció