JORNADES CATALANES DE

SALUT INTERNACIONAL I MEDICINA TROPICAL

X EDICIÓ | 18-19 de maig de 2017

Jornades 2017

...

Dates a recordar

1 de març
Inici del període d'inscripcions amb quotes reduïdes| Obertura del període per a enviament de comunicacions

31 de març

Data límit inscripció en quota reduïda

23 d'abril

Data límit d'enviament de resums de comunicacions

30 d'abril

Notificació d'acceptació de comunicacions

5 de maig

Final del termini del període d'inscripció